BA / AP üstü bilen üznüksiz sowuk rulonly garyndy 400 / UNS N04400 Nikel garyndy turbasy

Gysga düşündiriş:

UNS N04400, UNS N05500, N06625, N06600, N06601, N10276, N08800, N08825 we ş.m.
Daşarky diametri 6mm-457mm
Diwaryň galyňlygy 0,75mm-20mm
Uzynlyk Müşderiniň islegine görä adatça kesgitlenen uzynlyk 6m
Standart ASTM B163;ASTM B167;ASTM B444;ASTM B622 we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary: Garyndy400 kükürt we gidroklor turşulygy ýaly köp sanly serişdäniň poslamagyna ajaýyp garşylygy bar.Adatça, mis erginlerinden has köp okislenme serişdesi bilen poslama has çydamlydyr.Garyndy400 süýji we senagat suwlarynyň köpüsinde poslama we stres poslama garşy.Akýan deňiz suwlarynda oňat garşylygy bar, ýöne durgun şertlerde çukur we poslama poslama sebäp bolýar.Garyndy400, ähli in engineeringenerçilik erginleriniň gaýnap duran ýerine çenli ähli konsentrasiýalarda gidroflor kislotasyna iň çydamly bolmagy ähtimal.Garyndy400 berkligi bilen tapawutlanýar, kriogen temperaturalarynda siňdiriş tendensiýasyny görkezmeýär.Bu gaty kyn.

Programmalar:Himiki gaýtadan işleýän enjamlar, çig nebit desgalary, benzin we süýji suw çüýşeleri, deňiz in engineeringenerçilik enjamlary, klapanlar, nasoslar we berkidijiler.

Şertler we şertler Bahanyň elementi FOB, CFR, CIF ýa-da gepleşik hökmünde
Töleg T / T, LC ýa-da gepleşik hökmünde
Eltip bermegiň wagty Goýumyňyzy alanyňyzdan soň 30 iş güni (Adatça sargyt mukdaryna görä)
Bukja Demir gap;dokalan sumka ýa-da müşderiniň islegine görä
Hil Hil talaby Zawod synag şahadatnamasy iberiş bilen üpjün ediler, Üçünji bölümi barlamak kabul ederliklidir
Synag NTD (Ultrasonik synag, Eddy Häzirki synag)
Mehaniki synag (Dartyş synagy, alawlamak synagy, tekizleme synagy, gatylyk synagy, gidrawlik synagy)
Metal synag (Metallografiki derňew, täsir synagy-ýokary / pes temperatura)
Himiki derňew (Fotoelektrik zyňyndy spektroskopik)
Bazar Esasy bazar Europeewropa, Eastakyn Gündogar, Günorta-Gündogar Aziýa, Günorta Amerika.we ş.m.

1.Kompaniýamyz, doly önümçilik tehnologiýasyna we baý dolandyryş tejribesine eýe bolup, 2011-nji ýyldan bäri nikel garyndy turbasyny öndürmäge bagyşlanýar.
2.Eddy Current test, Ultrasonik test, Gidrawlik synagy we ş.m. ýaly synaglar üçin öňdebaryjy NDT enjamlary bar.
3.Bizde ISO 9001 we PED şahadatnamasy bar, TUV, BV, Lloýd, SGS we ş.m. Üçünji tarapyň gözleg şahadatnamalary hem müşderileriň talaplaryna laýyklykda berlip bilner.
4.Surfaceerüsti ýagdaý esasy artykmaçlyklarymyzyň biri: ýerüsti ýagdaý üçin dürli talaplary kanagatlandyrmak üçin, dykyzlandyryjy we duzlaýan ýüzümiz, ýagtylandyryjy örtük, ýalpyldawuk üst we ş.m. bar.
5.Turbanyň iç ýüzüni arassa saklamak we ony arassalamazlyk üçin kompaniýamyz özboluşly we ýörite tehnologiýany ösdürýär - ýokary basyş bilen gubka ýuwmak.
6.Meseleleri wagtynda çözmek üçin satuwdan soň doly hyzmatymyz bar.

sigling5g

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň