Nebit hyzmaty üçin garyndy C276 Nikel garyndysy Smls turbasy

Gysga düşündiriş:

On ýyldan gowrak gözleg we işläp düzmek arkaly ERAUM garyndy tehnologiýasynyň önümçiligi we dürli materiallaryň netijeliligi ep-esli ýokarlandy.Kärhana ýaraglaryň we enjamlaryň milli hil dolandyryş ulgamy sertifikatyndan geçdi, 24-den gowrak ygtyýarly patent aldy, 9 sany milli ülňü we 3 sany senagat standartyna täzeden seredildi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Material bahasy: UNS N10276, UNS N10001, UNS N10665, UNS N10675, UNS N06022, N08800, N08825, N04400;we ş.m.

Daşarky diametri: 4,5mm-355,6mm

Diwaryň galyňlygy: 1,65mm-20mm

Uzynlygy: Adatça kesgitlenen uzynlygy 6m, müşderiniň islegine görä edip biler

Standart: ASTM B169;ASTM B167;ASTM B444;ASTM B622 we ş.m.

 

Garyndy C276 Himiki düzümi:

% Ni Cr Mo Fe W Co C Mn Si P S V
min deňagramlylygy 20.0 12.5 2.0 2.5 - - - - - - -
max 22.5 14.5 6.0 3.5 2.5 0.015 0.50 0.08 0.020 0.020 0.35

Aýratynlyklary;Garyndy C-276 lokallaşdyrylan poslama, stres poslamasynyň ýarylmagyna we oksidlenmegine we azaldylmagyna ajaýyp garşylygy bar, şeýlelik bilen ferrik we çüýşe hloridleri, gyzgyn hapalanan serişdeleri (organiki we organiki däl) köp sanly himiki proses gurşawyna amatly edýär. , formiki we sirke kislotalary, deňiz suwy we şor erginleri.Çygly hlor gazynyň, gipohloritiň we hlor dioksidiniň poslaýjy täsirlerine garşy durýan az sanly materiallardan biridir.

Programmalar:Himiki gaýtadan işlemek, galyndylary bejermek, hapalanmaga gözegçilik etmek, pulpa we kagyz öndürmek we deňiz in engineeringenerçiligi.

Alloy C276 Nickel Alloy Smls Pipe

Nikel garyndysy Tube synagy;

1.NTD (Ultrasonik synag, Eddy Häzirki synag)
2.Mehaniki synag (Dartyş synagy, alawlamak synagy, tekizleme synagy, gatylyk synagy, gidrawlik synagy)
3.Metal synag (Metallografiki derňew, täsir synagy-ýokary / pes temperatura)
4.Himiki derňew (Fotoelektrik zyňyndy spektroskopik)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň