Garyndy 625 / UNS N06625 ASTM B444 / SB444 Highokary temperaturaly gurşawda nebit hyzmaty üçin nikel garyndysy AP turbasy

Gysga düşündiriş:

Material derejesi: garyndy 625 / UNS N06625, garyndy B / UNS N10001, garyndy B-2 / UNS N10665, garyndy B-3 / UNS N10675, UNS N06022, N08800, N08825, N04400;we ş.m.
Daşarky diametri: 6mm-355,6mm
Diwaryň galyňlygy: 0.7mm-20mm
Uzynlygy: Adatça kesgitlenen uzynlygy 6m, müşderiniň islegine görä edip biler
Standart: ASTM B444;ASTM B163;ASTM B167;ASTM B622 we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Nikel garyndysy 625 Himiki düzümi:

% Ni Cr Mo Fe C Mn Si P S Co Nb + Ta Al Ti
min 58.0 20.0 8.0 3.15
max 23.0 10.0 5.0 0.10 0.50 0.50 0.015 0.015 1.00 4.15 0.40 0.40

On ýyldan gowrak gözleg we işläp düzmek arkaly ERAUM garyndy tehnologiýasynyň önümçiligi we dürli materiallaryň netijeliligi ep-esli ýokarlandy.Kärhana ýaraglaryň we enjamlaryň milli hil dolandyryş ulgamy sertifikatyndan geçdi, 24-den gowrak ygtyýarly patent aldy, 9 sany milli ülňü we 3 sany senagat standartyna täzeden seredildi.ERAUM raýat harby integrasiýasy taslamasyna işjeň gatnaşdy, PLA bölümi üçin ýokary temperaturaly garyndy materiallary bilen üpjün etdi, Hytaýyň ýarag senagaty topary üçin ýokary hilli ýörite garyndy materiallary bilen üpjün etdi we Hytaýyň awiasiýa pudagy üçin täze pes giňelme garyndy materiallary bilen üpjün etdi.Içerki uly C919 uçaryna üstünlikli ulanyldy, importy içerki awtoulaglar bilen çalyşdy, daşary ýurt blokadasynyň monopoliýasyny bozdy we içerki boş ýerleri doldurdy.

dgd54g66yu

Aýratynlyklary:

Inconel 625, 816 to çenli temperaturada ajaýyp güýje eýe.Has ýokary temperaturada, onuň güýji, beýleki gaty erginlerden güýçlendirilen erginlerden has pesdir.Inconel 625, 980 temperatures çenli temperaturada gowy okislenme garşylygy bar we suwly poslama gowy garşylyk görkezýär, ýöne beýleki ukyply poslama garşy erginler bilen deňeşdirilende ortaça.

Programmalar:

Himiýa prosesi senagaty we deňiz suwy.Inconel 625, 816 to çenli temperaturada gysga möhletli programmalarda ulanylýar.Uzak möhletli hyzmat üçin iň gowusy 593 restricted bilen çäklendirilendir, sebäbi 593 above-dan uzak möhletli täsir etmek ep-esli aralaşmaga sebäp bolar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň