Biz hakda

Biz kim

“Şanhaý Eraum Alloy Materials Co., Ltd (Eraum” güýçli kislota, güýçli poslama, ýokary temperatura we ýokary basyş ýaly agyr şertlerde ulanmak üçin amatly we poslama garşy garyndy önümlerini eritmek bilen meşgullanýar.Garyndy 625/600/800/825/276/400 we ş.m.Önüm turbalary, tabaklary, zolaklary, çybyklary, simleri, armaturlary, flanesleri we ş.m.

Zawodyň meýdany 40,000 inedördül metrden gowrak.Wakuum induksiýa peçlerini, elektroslagremelting peçlerini, howa çekiçlerini, sowuk togalanýan we sowuk çyzgy maşynlaryny import etdi.

Nikokary nikel garyndysy üznüksiz turbalaryň ýyllyk önümçiligi 3000 tonna ýetip biler.Önümler Europeewropa, Günorta Koreýa, Russiýa, Eastakyn Gündogar we ş.m. ýaly 25-den gowrak ýurda we sebitlere eksport edilýär.

“Eraum” -yň maksady hil talaplaryny gowulaşdyrmakdan ybaratdyr, “Eraum” -da mikro gözden geçirilişden başlap, makro gözden geçirişe çenli spektr analizatory, uglerod-kükürt analizatory, uniwersal synag enjamy, NDT enjamlarynyň doly toplumy bar.Önümdäki ähli baglanyşyklaryň başyndan ahyryna çenli yzarlanmagy üçin sanly we torlaýyn dolandyryş ulgamlary önümçiligi dolandyrmak üçin ulanylýar.

Hydraulic-test-2
Hydraulic-test-1
tensile-test2
reg

“Eraum” we “Jiaxing MT Poslamaýan Polat Co., Ltd” (MTSCO) strategiki hyzmatdaşlaryň, özara gatnaşyklaryň, win-win ösüşiniň ýokary derejesine ýetdi.MTSCO, Eraum üçin ýeke-täk halkara söwda merkezidir we Nikel garyndy önümleriniň özüne çekijiligini görkezýän Eraum satuwy we dünýä ýaýramagy üçin umumy jogapkärçiligi öz üstüne alýar.

Näme üçin bizi saýlaýarsyň?

Çykdajylary doly önümçilik bilen tygşytlamak bahamyzy bäsdeşlik edýär.

Gowy hilli önümler hünärden we ünsi jemleýär.

Gowy hyzmat kärhanamyzyň kalbydyr.

Bir etrapda diňe bir hyzmatdaş saýlamak bizi 1-nji edýär.

VR

Önümlerimiz

Nämemateriallarüpjün edip bilerismi?

Hastelloý:

Garyndy B / N10001, garyndy B2 / N10665, garyndy B3 / N10675, garyndy C4 / N06455, garyndy C22 / N06022, garyndy C276 / N10276, garyndy C2000 / N06200, garyndy G35 / N06035, garyndy G30 / N06030, garyndy S30 Garyndy N / N10003, garyndy X / N06002, garyndy 188 / R30188, garyndy 230 / N06230, garyndy 556 / R30556

Inconel:

Garyndy 600 / N06600, garyndy 601 / N06601, garyndy 617 / N06617, garyndy 625 / N06625, garyndy 718 / N07718, garyndy X750 / N07750, garyndy 800 / N08800, garyndy 800H / N08810, garyndy 800HT / ​​N08811, garyndy 825 / N0 Garyndy 925 / N09925, garyndy 926 / N08926

Monel:

Garyndy 400 / N04400, garyndy K500 / N05500

Nikel:

N4 / UNS N02201, N6 / UNS N02200

Beýlekiler:

Ygalyň gatylaşýan polatlary: 254SMO / S31254, 17-4PH, 17-7PH, 15-7PH

Poslamaýan polatdan / goşa polatdan

Müşderilerimize nädip hyzmat edip bileris?

Metal önümlerini eksport etmekde baý tejribe toplap, MTSCO öndüriji däl.Biziň howpsuzlygymyz we ygtybarlylygymyz üçin ynanyp boljak hyzmatdaş.

QC topary

Hil: Hyzmatdaşlyk öndürijilerimiziň hemmesiniň önümleriň hilini üpjün etmek üçin hil ulgamy şahadatnamalary (ISO) bar.Ultrasonik, Eddi tok, Gidro, PT, rentgen, dartyş synagy üçin synag enjamlary hem bar .......

QC topary

QC topary: Zawodyň hilini kepillendirmek şertinde, gowy taýýarlykly hünärli QC toparymyz bar.Önümleriň eltilmezden ozal 100% barlanýandygyna göz ýetirip bileris.Zerur bolsa, üçünji tarapyň barlagyny kabul edip bileris.

Turbageçiriji ulgamyň bir nokatly hyzmaty

Turbageçiriji ulgamyň bir nokatly hyzmaty: Nikel garyndysyny bökdençsiz / kebşirlenen turba we turba, armatura, flanes, list, bar we örtükli turbalary öz içine alýan esasy önümleriň sekiz kategoriýasyny üpjün edip bileris.

Korporasiýa medeniýeti:

Wezipe:Has durnukly ýokary hilli önümler we has netijeli hünär hyzmatlary bilen global senagat innowasiýalaryna ygrarly.

Görüş:Senagat gurluşygyny has gowulaşdyrmak üçin bir nokatly nikel garyndysy toplumlaýyn önümçilik we söwda toparyny döretmek.

Gymmatlyk:Yhlas, bitewilik, paýlaşmak, ýönekeý we aç-açanlyk, bilim we üýtgeşiklik gözläň, akyl we el

Dolandyryş ýörelgesi:Müşderiler birinji, işgärler ikinji, paýdarlar üçünji.

Iş ýörelgesi:Şu günki iň gowy çykyş ertiriň esasy

Toparyň ýörelgesi:Gadyr, goldaw we ýeňiş gazanmak.

Mahabatlandyryş ýörelgesi:Üstünlikler mahabatlandyrýar.

teamimg

Şahadatnama

19 ýyllyk önümçilik taryhyna eýe bolan nikel garyndysyny öndüriji hökmünde Eraum, TUVNORDCF tarapyndan çykarylan nikel garyndysy üznüksiz turba öndürijisiniň PED we ISO9001 şahadatnamasyny aldy, şeýle hem Hytaýyň ýörite enjam öndürmek ygtyýarnamasyny aldy we PetroChina-ny ökde üpjün ediji. , Sinopec we Hytaý Aerokosmos Senagaty.“Eraum” içerki we daşary ýurtdaky köp sanly energiýa taslamalaryna, howa giňişligine, berk hil we çylşyrymly tehnologiýa talaplary bilen harby taslamalara hyzmat etdi.
  • 2021mtscoISO_page-0002
  • 2021mtscoISO_page-0001
  • ERAUMPED---2023.1_page-0001
  • ERAUMISO9001-2023.1_page-0003
  • ERAUMISO9001-2023.1_page-0004
  • mtsco-PED-22.11_page-0002
  • mtsco-PED-22.11_page-0001
  • zhengsdhu (2)
  • zhengsdhu (1)