abouting

Biz hakda

“Şanhaý Eraum Alloy Materials Co., Ltd (Eraum” gözleg we superalloý we poslama garşy garyndy önümlerini eritmek bilen meşgullanýar.Zawodyň meýdany 40,000 inedördül metrden gowrak.Wakuum induksiýa peçlerini, elektroslagremelting peçlerini, howa çekiçlerini, sowuk togalanýan we sowuk çyzgy maşynlaryny import etdi.Nikokary nikel garyndysy üznüksiz turbalaryň ýyllyk önümçiligi 3000 tonna ýetip biler.Önümler Europeewropa, Günorta Koreýa, Russiýa, Eastakyn Gündogar we ş.m. ýaly 25-den gowrak ýurda we sebitlere eksport edilýär.

has giňişleýin gör

Biziň hyzmatymyz

“Eraum” we “Jiaxing MT Poslamaýan Polat Co., Ltd.” (MTSCO) strategiki hyzmatdaşlaryň, özara gatnaşyklaryň, win-win ösüşiniň ýokary derejesine ýetdi.

MTSCO, Eraum üçin ýeke-täk halkara söwda merkezidir we Nikel garyndy önümleriniň özüne çekijiligini görkezýän Eraum satuwy we dünýä ýaýramagy üçin umumy jogapkärçiligi öz üstüne alýar.

has giňişleýin gör
  • ico (3)

    Hil:Kooperatiw öndürijilerimiziň hemmesiniň önümleriň hilini üpjün etmek üçin hil ulgamy şahadatnamalary (ISO) bar.Şeýle hem Ultrasonik, Eddi tok, Gidro, PT, rentgen, dartyş synagy üçin synag enjamlary bar.

  • ico (2)

    QC topary:Zawodyň hilini kepillendirmek şertinde, gowy taýýarlykly hünärli QC toparymyz bar.Önümleriň eltilmezden ozal 100% barlanýandygyna göz ýetirip bileris.Zerur bolsa, üçünji tarapyň barlagyny kabul edip bileris.

  • ico (1)

    Turbageçiriji ulgamyň bir nokatly hyzmaty:Nikel garyndysyny bökdençsiz / kebşirlenen turba we turba, armatura, flanes, list, bar we şeýle hem örtülen turbalary öz içine alýan esasy önümleriň sekiz kategoriýasyny üpjün edip bileris.